Erikoislouhinta

Vaijerisahaus

Vaijerisahaus on ystävällistä ympäristölle

Koska pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan ensisijaisesti huomioon ympäristön ja turvallisuuden, tulee vaijerisahaus usein kyseeseen silloin, kun louhintakohteen vieressä on esimerkiksi rakennus, joka ei kestä tärinää.

Vaijerisahaus on lähes äänetön ja pölytön sekä turvallinen tapa louhia silloin, kun halutaan suoria linjoja kallioon esimerkiksi rakennettavan kohteen tieltä. Tämä metodi sopii erityisen hyvin kaupunkiolosuhteisiin.

Suomen Räjäytyslouhinta Oy - Vaijerisahaus

Vaijerisahauksella tärinä minimoituu

Pääperiaatteena vaijerisahauksessa on tärinän minimointi ja rakoiluvyöhykkeen vähentäminen, jolloin kalliopulttauksen tarve vähenee. Tämä pienentää riskien lisäksi luonnollisesti myös kuluja.

Ympäristösyistä suosimme vaijerisahausta aina, kun se on kohteessa mahdollista.

Vaijerisahausta teemme yleensä kalliokohteisiin, mutta myös betoniin voi mainiosti käyttää vaijerisahaustekniikkaa. Autamme tarvittaessa myös rakenteiden purkutöissä.

Irtiporaus

Irtiporaus on nopea ja turvallinen menetelmä

Arvioimme aina tilanne- ja työmaakohtaisesti, käytämmekö erikoislouhinnassa irtiporausta vai vaijerisahausta. Suosimme vaijerisahausta sen ympäristöystävällisyyden takia, mutta aina se ei ole kuitenkaan optimaalisin työtapa. Teknisesti joitain kohteita on parempi toteuttaa irtiporauksella. Irtiporaus tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kohteeseen tarvitaan kaarevia linjoja, joita vaijerisahauksella ei pystytä aikaansaamaan.

Tekniikka, jolla vähennetään louhinnan tai räjäytystyön aiheuttamaa tärinää

Irtiporaustekniikkaa voidaan hyödyntää myös silloin, kun rakennus sijaitsee kallion vieressä tai on sen päällä. Irtiporaamalla saadaan tehtyä railo kallioon, jolloin myöhemmin tapahtuva louhinta- tai räjäytystyö ei vahingoita tärinällään rakennuksia.

Irtiporaus on turvallinen ja nopea tapa edetä projektissa. Maastosta ja muiden rakennusten läheisyydestä riippuen irtiporaamalla voidaan yhdellä yksiköllä toteuttaa noin 15-20 seinäneliötä päivässä – yksiköitä ja/tai voimaa lisäämällä päästään haluttuihin irtiporausmääriin.