Tärinäherkkä louhinta

Tarkkuuslouhinta

Tarkkuuslouhintaa ammattitaidolla

Tarkkuuslouhintaa käytetään kohteissa, joissa kallion irtoamiselle on asetettu pienet toleranssit. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sillan perustukset ja muut betonirakenteet, jotka valetaan suoraan kiinni kallioon.

Tarkkuuslouhintaa käyttämällä saadaan kallio katkeamaan juuri halutusta kohdasta siististi, jotta rakenteet saadaan kiinnitettyä suoraan kallioseinämään. Tarkkuuslouhinnalla hillitään myös rakoiluvyöhykkeen tarpeetonta syntymistä. Tämä on turvallisuuden lisäksi myös kustannuskysymys.

Varovainen louhinta

Varovainen louhinta tulee nimensä mukaisesti kyseeseen silloin, kun kohteessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta – esimerkiksi erilaisten tunneleiden tai kaapelikenttien läheisyydessä. Tällöin projektin toteuttamisessa edetään pienillä räjäytyksillä, jotta tärinä saadaan hallittua parhaalla mahdollisella tavalla (näissä kohteissa käytämme myös elektronisia nalleja).

Varovaisen louhinnan menetelmällä minimoidaan vaurioita hakemalla extra-turvallinen lähestymistapa louhintaan. Suoritamme kaikki tekemämme työt ammattitaidolla ja turvallisuus etusijalla, mutta varovaista louhintaa käytämme silloin, kun normaali louhinta ei kohteesta johtuen ole turvallista.

Tutustumme kohteen riskeihin ja ympäristöön

Tarvitsetko kohteeseesi varovaista louhintaa? Ota meihin yhteyttä. Tutustumme huolella kohteen ympäristöön ja sen riskitekijöihin.

Hydraulinen kiilauslouhinta

Kiilaus on räjähdysaineeton ja tarkka menetelmä

Kiilaus on räjähdysaineeton louhintamenetelmä, joka perustuu puristusvoiman aiheuttaman paineen purkautumiseen. Kiilaustekniikassa louhintakohteeseen porataan reikä haluttuun syvyyteen, jonka jälkeen reikään asetetaan kiila. Kiilaa hydraulisesti työntämällä saadaan aikaiseksi kallion halkaisu. Kiilaamalla voidaan louhia myös kiveä ja betonia.

Kiilausta käytetään erityisesti matalammissa tärinäherkissä louhintakohteissa. Korkeammissa seinämissä kiilausta tehokkaampi menetelmä on etanalouhinta.

Kiilaus ei aiheuta tärinää

Kiilaus on erittäin hyvin hallittavissa oleva tekniikka, joten se on turvallinen ja ympäristölle ystävällinen. Kiilausmenetelmällä suoritetusta louhinnasta ei aiheudu äänihaittaa.

Kiilauslouhintaa käytetään kohteissa, joissa ei voida suorittaa räjäytystöitä niiden aiheuttaman tärinän takia. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi suojelukohteet ja vanhat rakennukset, mutta yhtä lailla uudempienkin talojen kellarilaajennuksissa kannattaa valita metodiksi kiilaus.

Etanalouhinta / murtolaastilouhinta

Murtolaastilouhintaa etanadynamiitin avulla

Murtolaastilouhinnan eli niin katsotun etanalouhinnan etuna on sen toimintatapa, joka perustuu hitaaseen kemialliseen reaktioon nopean räjähdyksen sijaan. Tämä mahdollistaa louhintamenetelmän käyttämisen kohteissa, joissa ei syystä tai toisesta ole mahdollista eristää ympäristöä laajalti.

Etanadynamiittia varten räjäytettävään kohteeseen tulee ensin porata reikä tai reikiä. Reikään laitetaan aines, joka koostuu sammutetun kalkkijauheen ja veden muodostamasta massasta. Tämä massa alkaa paisua, kun se pääsee hapen kanssa tekemisiin ja lopulta halkaisee kiven tai kallion.

Etanadynamiitin käyttö on tehokasta erityisesti korkeissa seinämissä, toisin kuin kiilaaminen.

Pyydä ammattilainen asialle

Etanadynamiitin käyttö ei vaadi viranomaisen lupaa, mutta suosittelemme silti, että ainakin konsultoit ammattilaista ennen työn aloittamista. Tarvittaessa tulemme tekemään murtolaastilouhinnan puolestasi, joten otathan yhteyttä!